உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Screen Capture Development

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: screencapture2006@yahoo.com
முகவரி: Chaoyang Dist.
மாநகரம் / நகரம் Beijing
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 100028
நாடு China
மாநிலம் BJ


Screen Capture Development நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
சாளர இயங்குதளத்தில் வேலை செய்யும் ஒரு வரைகலை மாற்றி மென்பொருள்.
Easy Graphic Converter
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க !Quick Screen Recorder, பதிப்பு 1.5.53
!Quick Screen Recorder
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க Advanced Image Resizer, பதிப்பு 2.0.4
Advanced Image Resizer
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க !Quick Screenshot Maker, பதிப்பு 2.0.39
!Quick Screenshot Maker
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.etrusoft.com/
உதவி மின்னஞ்சல் screencapture2006@yahoo.com
உதவித் தொலைபேசி