உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Sharpeware Ltd

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: general@sharpeware.com
முகவரி: 10 Gallow Hill
மாநகரம் / நகரம் Peebles
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் EH45 9BG
நாடு Scotland


Sharpeware Ltd நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
ஒரு குழுப் பகிர்வு மேகக்கணினி தளத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஆவணக் கட்டுப்பாடு.
ProLibra
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க NETWatch, பதிப்பு 3.1
NETWatch
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க SPACEWatch Storage Suite (Server Ed), பதிப்பு 6.3.192
SPACEWatch Storage Suite (Server Ed)
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க SPACEWatch Storage Suite (Enterprise Ed), பதிப்பு 6.3.192
SPACEWatch Storage Suite (Enterprise Ed)
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.sharpeware.com
உதவி மின்னஞ்சல் support@sharpeware.com
உதவித் தொலைபேசி