உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

SlavaSoft Inc.

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: general@slavasoft.com
மாநகரம் / நகரம் Toronto
நாடு Canada
மாநிலம் Ontario


SlavaSoft Inc. நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க FSUM, பதிப்பு 2.52
FSUM
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க QuickHash Library, பதிப்பு 3.02
QuickHash Library
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க Paint Express, பதிப்பு 1.31
Paint Express
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
சேதமடைந்த பதிவிறக்கங்கள் மற்றும் பதிவேற்றங்களைக் கண்டறிய பயன்படுத்தப்படும் ஒரு இலவசக் கணிப்பான்.
HashCalc
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க FastCRC Library, பதிப்பு 1.51
FastCRC Library
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.slavasoft.com
உதவி மின்னஞ்சல் general@slavasoft.com
உதவித் தொலைபேசி