உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Soft-Central

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: info@soft-central.net
நாடு Netherlands
மாநிலம் Alabama


Soft-Central நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க SC-PassUnleash, பதிப்பு 1..0
SC-PassUnleash
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க SC-QuickStart, பதிப்பு 1.0
SC-QuickStart
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பல நிலைகள் கொண்ட கணினிச் சாலிடேர் விளையாட்டு.
Pyramid Solitaire
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க SC-DiskInfo Standard Edition, பதிப்பு 1.11
SC-DiskInfo Standard Edition
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.soft-central.net
உதவி மின்னஞ்சல் support@soft-central.net
உதவித் தொலைபேசி