உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

SoftDigi

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: release@softdigi.com
முகவரி: Davidova 25-60
மாநகரம் / நகரம் Moscow
நாடு Russia


SoftDigi நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க SD QuickExec, பதிப்பு 3.0
SD QuickExec
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
உயர்தர திரைப்பிடிப்புகளை உருவாக்குகிறது.
SD Snap Studio
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க SD PrintScreen, பதிப்பு 3.0
SD PrintScreen
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.softdigi.com
உதவி மின்னஞ்சல் release@softdigi.com
உதவித் தொலைபேசி