உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Softexe.com, CIT AdaSoft

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: contact@softexe.com
முகவரி: 3, Oktyzbryskaya sq
மாநகரம் / நகரம் Kostroma
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 156005
நாடு Russia


Softexe.com, CIT AdaSoft நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க HTMLSpy, பதிப்பு 1.04
HTMLSpy
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க Personal Search Center, பதிப்பு 0.96.10
Personal Search Center
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க NetDir Booster, பதிப்பு 1.0
NetDir Booster
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க Cursor Hider, பதிப்பு 1.8.9.17
Cursor Hider
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க HTML2Any for Linux, பதிப்பு 1.0
HTML2Any for Linux
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2 3

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.softexe.com/
உதவி மின்னஞ்சல் support@softexe.com
உதவித் தொலைபேசி