உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Softvoile

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: Flashdeli@FlashDeli.com
முகவரி: Ukraine, Crimea
முகவரி 2: Titova street 15
மாநகரம் / நகரம் Crimea
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 69100
நாடு Ukraine
மாநிலம் Crimea


Softvoile நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
மிக அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் வாக்கியங்களை, நகலாக்கி ஒட்டும் குறுக்குவழிகளை உருவாக்குகிறது.
Flashpaste Lite
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க Softvoile Rubilnik, பதிப்பு 1.32
Softvoile Rubilnik
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க Flashnote, பதிப்பு 4.81
Flashnote
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க Flashpaste, பதிப்பு 6.322
Flashpaste
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க Virtual Teacher Background Panel, பதிப்பு 1.1
Virtual Teacher Background Panel
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://softvoile.com/
உதவி மின்னஞ்சல் Flashdeli@FlashDeli.com
உதவித் தொலைபேசி