உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

The Tup Software Ltd.

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: admin@tupsoft.com
முகவரி: 1828 Sutter Parkway
மாநகரம் / நகரம் Powell
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 43065
நாடு USA
மாநிலம் OH


The Tup Software Ltd. நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
உங்கள் குழந்தைகளின் இணையச் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்கிறது.
Big Mother
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க TupSight, பதிப்பு 2.86
TupSight
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க TupView, பதிப்பு 2.86
TupView
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க TupEnterprise, பதிப்பு 2.86
TupEnterprise
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க TupInsight, பதிப்பு 3.2
TupInsight
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.tupsoft.com
உதவி மின்னஞ்சல் support@tupsoft.com
உதவித் தொலைபேசி