உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

முதன்மையான 50 மென்பொருட்கள், பதிவிறக்க எண்ணிக்கைப்படி

தலைசிறந்த மென்பொருட்களை இலவசமாகப் பெறுங்கள்.
1.
ரேபிட்ஷேர் பதிவிறக்கம் முன்னெப்போதையும் விட சிறப்பாக ஆகிவிட்டது.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
தனிநபர் கணினிக்கான வாட்ஸ்-அப் ஆனது உங்களுடைய தனிநபர் கணினியை உபயோகித்து செறிவான செய்திகளை அனுப்புவதற்கும் பெறுவதற்கும் அனுமதிக்கிறது
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
நச்சு மற்றும் தீம்பொருட்களிடமிருந்து உங்கள் கணினியை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
இந்தப் பயன்பாட்டின் மூலம் உங்கள் ஜாதகத்தைப் பற்றி முற்றிலும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
புகைப்படங்களை வார்ப்புருக்களில் சேர்க்கிறது.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
6.
உங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட RAR காப்பகங்களைத் திறக்கிறது.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
7.
இந்த அற்புதமான கருவியைப் பயன்படுத்தி 21 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் இப்போது தட்டச்சு செய்யுங்கள்.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
8.
நீலக்கதிர் வட்டு படிக்கவல்ல, ஒரு ஊடக இயக்கி.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
9.
உலகின் மொத்தப் புவியியல் தகவல்கள்.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
10.
ஒரு திறந்தமூல நிரல் இணைய உலாவி.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
11.
பிட்டோரண்ட் மென்பொருளுடன் உபயோகப்படுத்தப்படும் மென்பொருள்.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
12.
வழக்கமான அழைப்புகள் மற்றும் அசைபட அழைப்புகளை செய்கிறது.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
13.
ஒரு வரைகலைத் திருத்த மென்பொருள்.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
14.
உங்கள் கணினிக்கான பலவகை அலுவலக உபகரணங்கள்.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
15.
ஊடக மாற்றி மென்பொருள்.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
16.
கணினிகளைச் சுத்தமாக்கி, செம்மையாக்குகிறது.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
17.
பல கோப்பு வடிவ ஆதரவு கொண்ட, ஊடக இயக்கி.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
18.
ஒரு சொற்செயலி மென்பொருள்.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
19.
அசைபடங்கள் மற்றும் இசையை இயக்குகிறது.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
20.
பாதுகாப்பாகக் கோப்புகளை பிரதியெடுக்கிறது.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
21.
இணையப் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
22.
இணைய உலவலின் போது, இணையத் திருடர்களிடம் இருந்து பாதுகாக்கிறது.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
23.
கணினியில் ஒரு திருமண படக் கோர்வை தயாரிக்கிறது.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
24.
புகைப்படங்களை நிர்வகிக்கும் ஒரு படத்திருத்தி மற்றும் படவடிவமைப்புக் கருவி.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
25.
அன்னியமொழி வலைத்தளங்களை எளிதாக மொழிபெயர்க்க கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டைப் பயன்படுத்துங்கள்
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
26.
தலைசிறந்த அம்சங்கள் கொண்ட ஒரு விரிவான இணைய ஜோதிட ஆய்வாளர்
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
27.
மைக்ரோசாஃப்டின் சொற்செயலி.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
28.
கூகிளின் உடனடித்தகவல் மென்பொருள்.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
29.
மைக்ரோசாஃப்டின் மின்னணு விரிதாள் மென்பொருள்.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
30.
ஒலிக் கோப்புகளை கலந்து அசைபடங்களுடன் ஒருங்கிணைக்கிறது.
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
பதிவிறக்க எண்ணிக்கைப்படி, அடுத்த உயர்ந்த 20 மென்பொருட்கள் காணவும்
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்