உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

TreeCardGames.com

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: submissions@treecardgames.com
முகவரி: .
முகவரி 2: .
மாநகரம் / நகரம் .
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் .
நாடு USA
மாநிலம் .


TreeCardGames.com நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பன்னிரண்டு சாலிடேர் விளையாட்டுகள் கொண்ட ஒரு மென்பொருள்.
123 Free Solitaire - Card Games Suite
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
சாலிடேர் சீட்டு விளையாட்டுகளின் தொகுப்பு.
SolSuite Solitaire
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க Sudoku Up 2012, பதிப்பு 9.0
Sudoku Up 2012
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பல்வேறு வேறுபாடுகள் கொண்ட விளையாட்டுப் பொழுதுபோக்கு.
MahJong Suite
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.treecardgames.com
உதவி மின்னஞ்சல் submissions@treecardgames.com
உதவித் தொலைபேசி