உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

UNIPHIZ Lab

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: serg@uniphiz.com
முகவரி: Pacific Business Centre Attn: Vasilyev
முகவரி 2: #101 - 1001 W. Broadway Suite 381
மாநகரம் / நகரம் Vancouver, BC V6H 4E4
நாடு Canada


UNIPHIZ Lab நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
முக அம்சங்களை திட்டமிட்டு அதன் ஆளுமைப் பண்புகளை வெளிப்படுத்தும் மென்பொருள்.
Digital Physiognomy
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க FindGraph, பதிப்பு 2.24
FindGraph
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க Zigzag Cleaner, பதிப்பு 1.00
Zigzag Cleaner
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க Zigzag Cleaner Plus, பதிப்பு 1.401
Zigzag Cleaner Plus
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க AMarker, பதிப்பு 1.20
AMarker
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.uniphiz.com
உதவி மின்னஞ்சல் support@uniphiz.com
உதவித் தொலைபேசி