உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Valeri Vlassov

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: rominten@list.ru
முகவரி: B. Hmelnizkogo
மாநகரம் / நகரம் Kaliningrad
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 236039
நாடு Russia


Valeri Vlassov நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க VIGps, பதிப்பு 1.0
VIGps
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
உங்களுக்கும் உங்கள் துணைவருக்கும் பொருத்தம் பார்க்கப் பயன்படும் உயிர்ச்சீர்மை மென்பொருள்.
VIBio
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க VIWeb, பதிப்பு 2.0
VIWeb
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க VIPlayer, பதிப்பு 1.0
VIPlayer
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க VIMeteo, பதிப்பு 1.2
VIMeteo
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2 3 4

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.rominten.com
உதவி மின்னஞ்சல் rominten@list.ru
உதவித் தொலைபேசி