உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Xara Group Limited

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: support@xara.com
முகவரி: Gaddesden Place
மாநகரம் / நகரம் Hemel Hempstead
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் HP2 6EX
நாடு United Kingdom
மாநிலம் Herts


Xara Group Limited நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க Xara Webstyle, பதிப்பு 4.0
Xara Webstyle
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
அற்புதமான வரைபடங்களை உருவாக்கும் மென்பொருள்.
Xara Photo & Graphic Designer
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க Xara 3D Maker, பதிப்பு 7.0
Xara 3D Maker
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க Xara Menu Maker, பதிப்பு 1.1
Xara Menu Maker
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.xara.com
உதவி மின்னஞ்சல் support@xara.com
உதவித் தொலைபேசி