உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

ZERGE.COM

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: xander@zerge.com
நாடு Russia


ZERGE.COM நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
ரேடார் போலக் காட்சியளிக்கும் ஒரு திரைக்காப்பு ஓவியம்.
Radar Screensaver
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க Stars 3 Screensaver, பதிப்பு 2.51
Stars 3 Screensaver
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
தேர்ந்தெடுக்கக் கிடைக்கும் பலப்பல தொடுவி விளைவுகள்.
XZ-B-ONE Cursors
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க Flaredance Firework Screensaver, பதிப்பு 1.10
Flaredance Firework Screensaver
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க AntiSpye, பதிப்பு 1.00
AntiSpye
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.zerge.com
உதவி மின்னஞ்சல் support@zerge.com
உதவித் தொலைபேசி